Кошаркашки клуб “Систем 2000”

Заступник клуба: Предраг Станошевић

Телефон: 066315879

Главни тренер: Предраг Станошевић – Лиценца 5017

Тренер: Предраг Јаћимовић – Лиценца 4013

Тренер: Драган Влајић – Лиценца 5273

Адреса: Свете Каменоресца 6

11420 Смедеревска Паланка

Матични број: 17287249

ПИБ: 101405459

Текући рачун:

160-0000000378779-94 , Banca Intesa AD Beograd

840-0000024540763-63, Влада Републике Србије