Рудник-припреме-јул 2021

трећи дан
КК Темнић
КК Младост